TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HƯƠNG SƠN 
Địa chỉ nhà trường: Km2, đường Trần Kim Xuyến, khối 15, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Email: c3huongson.hatinh@moet.edu.vn. 

Website: http://c3huongsonht.edu.vn
 
Hiện có 100 cán bộ thuộc 20 đơn vị

STT Họ tên Chức vụ Ảnh
1 Đoàn Trọng Bình
Điện thoai:2393500337
Email:binhc3hs@gmail.com
Hiệu trưởng Đoàn Trọng Bình
2 Lê Quang Trung
Điện thoai:
Email:trung875516@gmail.com
Phó hiệu trưởng Lê Quang Trung
3 Tống Trần Đức
Điện thoai:
Email:tongducc3hs@gmail.com
Phó hiệu trưởng Tống Trần Đức
4 Đoàn Trọng Kỷ
Điện thoai:
Email:doanky1959@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Đoàn Trọng Kỷ
5 Nguyễn Thị Thanh Tạo
Điện thoai:
Email:nguyenthanhtao1234@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Thanh Tạo
6 Đinh Xuân Tuệ
Điện thoai:
Email:dinhxuantuesa1981@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Đinh Xuân Tuệ
7 Lê Thị Hoàn
Điện thoai:
Email:lethihoan18031977@gmail.com
Tổ phó chuyên môn Lê Thị Hoàn
8 Mã Bảo Hà
Điện thoai:
Email:baoha76c3hs@gmail.com
Phó hiệu trưởng Mã Bảo Hà
9 Trần Chí Thành
Điện thoai:
Email:thanh564525@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Trần Chí Thành
10 Nguyễn Công Lý
Điện thoai:
Email:Nguyencongly2008@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Công Lý
11 Nguyễn Quang Sử
Điện thoai:
Email:quangsu73@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Quang Sử
12 Nguyễn T Phương Thanh
Điện thoai:
Email:phuongthanhhuongson@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn T  Phương Thanh
13 Cao Thị Thu Hà
Điện thoai:
Email:caothuha76@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Cao Thị Thu Hà
14 Lê Thị Huyền
Điện thoai:
Email:lethihuyen7875@gmail.com
Tổ phó chuyên môn Lê Thị Huyền
15 Nguyễn Đức Hậu
Điện thoai:
Email:nguyenduchauhs@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Đức Hậu
16 Trần Văn Hà
Điện thoai:
Email:tranvanha59@gmail.com
Tổ trưởng chuyên môn Trần Văn Hà
17 Lê Văn Tâm
Điện thoai:
Email:levantam76@gmail.com
Tổ phó chuyên môn Lê Văn Tâm
18 Trần Vũ Dũng
Điện thoai:
Email:dungc3hs@gmail.com
Tổ phó chuyên môn Trần Vũ Dũng
19 Hồ Thị Quỳnh Nga
Điện thoai:
Email:
Tổ trưởng VP Hồ Thị Quỳnh Nga
20 Dương Lệ Hằng
Điện thoai:
Email:duonglehangc3hs@gmail.com
Giáo viên Dương Lệ Hằng
21 Trần Thị Thanh Tâm
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Trần Thị Thanh Tâm
22 Thái Thị Thanh Hoà
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Thái Thị Thanh Hoà
23 Bùi Thị Hoa
Điện thoai:
Email:
Tổ phó chuyên môn Bùi Thị Hoa
24 Trần Thị Việt Anh
Điện thoai:
Email:
Tổ phó chuyên môn Trần Thị Việt Anh
25 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Điện thoai:
Email:
Tổ phó chuyên môn Nguyễn Thị Ngọc Diệp
26 Thái Thị Vân Giang
Điện thoai:
Email:thaithivangiang@gmail.com
Giáo viên Thái Thị Vân Giang
27 Phạm Đình Tính
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Phạm Đình Tính
28 Lê Khánh Huề
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Lê Khánh Huề
29 Trần Thị Thanh Huyền
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Trần Thị Thanh Huyền
30 Lê Thị Thúy Hằng
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Lê Thị Thúy Hằng
31 Uông Xuân Thương
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Uông Xuân Thương
32 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoai:
Email:
Giáo viên Nguyễn Thị Hiền
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây