KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018

I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Thi KSCL học kì 1 từ 26-31/12/2018.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.
- Nâng lương tháng 12 năm 2018; Xét nâng lương quý 1 năm 2019.
- Kiểm kê tài sản cuối năm.

Số kí hiệu KH CT tháng 12 năm 2018
Ngày ban hành 24/11/2018
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hương Sơn, ngày 24 tháng 11 năm 2018
             
  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2018
 
 
   
I. Các nhiệm vụ trọng tâm:- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Thi KSCL học kì 1 từ 26-31/12/2018.
- Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
   - Tham gia thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh.
   - Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam.
   - Nâng lương tháng 12 năm 2018; Xét nâng lương quý 1 năm 2019.
   - Kiểm kê tài sản cuối năm.
   II. Dự kiến kế hoạch cụ thể như sau:
 
Tuần
/ngày
Nội dung công tác Thời gian Bộ phận Điều chỉnh
XIV
03-08/12
Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục (DH-GD) theo TKB. 03- 08/12 Toàn trường  
Họp Chi bộ tháng 12. Kiểm điểm, xếp loại ĐV cuối năm. 03/12 Các CB  
Họp cơ quan tháng 12.
Học tập, quán triệt, triển khai các ND hội nghị TƯ 8 khóa XII
04/12 CB-GV-NV  
Thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh  Theo lịch Sở BGH
Các ĐT
 
Họp đảng ủy mở rộng. Kiểm điểm, xếp loại ĐV cuối năm. 08/12 ĐU, CUCB
CĐ, ĐT
 
XV
10-15/12
Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục (DH-GD) theo TKB. 10-15/12 Toàn trường  
Kiểm tra trường học xanh - sạch - đẹp. 11/12 BCĐ  
Nâng lương tháng 12 năm 2018; Xét nâng lương quý 1 năm 2019. 11/12 BGH
HĐL
 
XVI
17-22/12
 
Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục (DH-GD) theo TKB. 17-22/12 Toàn trường  
Hội khỏe PĐ cấp trường 22/12 Toàn trường  
Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12 Toàn trường  
XVII
24-31/12
Tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục (DH-GD) theo TKB. 24-31/12 Toàn trường  
Kiểm kê tài sản cuối năm. 25/12 Ban KTNB
Tổ VP
 
 Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh, BGH sẽ điều chỉnh lịch để phù hợp với tình hình thực tế.
Nơi nhận:          
- Đảng ủy, BGH (để chỉ đạo); 
- Các tổ CM, HC, CĐ, ĐT (để th/hiện);
- Lưu: VT, HSCM. 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Đoàn Trọng Bình
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
Số: 34 /QĐ-THPTHS 10/04/2019 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH
QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây