Quyết định thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ xây dựng công trình Nhà học bộ môn của trường THPT Hương Sơn

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
QUYẾT ĐỊNH

Số kí hiệu Số: 34 /QĐ-THPTHS
Ngày ban hành 10/04/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 10/04/2019
Thể loại Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành THPT Hương Sơn
Người ký Đoàn Trọng Bình

Nội dung

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34 /QĐ-THPTHS Hương sơn, ngày 10 tháng  04  năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ xây dựng
công trình Nhà học bộ môn của trường THPT Hương Sơn
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HƯƠNG SƠN
 
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư  số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Xét nhu cầu công tác và khả năng cán bộ giáo viên, sau  khi thống nhất với Ban đại diện cha mẹ học sinh,
    QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1. Thành lập Tổ tiếp nhận tài trợ xây dựng công trình Nhà học bộ môn của trường THPT Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh gồm các ông (bà) có tên:
1. Ông Đoàn Trọng Bình Hiệu trưởng Tổ trưởng
2. Ông Tống Trần Đức Phó Hiệu trưởng Tổ phó
3. Ông Hồ Đức Vĩnh Chủ tịch công đoàn Tổ viên
4. Ông Phạm Thế Cường Bí thư Đoàn trường Tổ viên
5. Ông Đinh Xuân Tuệ Thanh tra ND Tổ viên
6. Bà Đinh Thanh Hoa Kế toán Tổ viên
7. Ông Nguyễn Thanh Bình Ban đại diện cha mẹ HS Tổ viên
Điều 2.  Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa, nguyên tắc của hoạt động tài trợ xây dựng hạng mục công trình Nhà học bộ môn; cung cấp thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ trường THPT Hương Sơn; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất. Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
 Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Sở GD&ĐT Hà Tĩnh (để báo cáo);
- Đảng ủy trường, các Đoàn thể;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- Website Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh;
- Lưu: VT.        
HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Đoàn Trọng Bình
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Thông báo"

TB 05/11/2019 THÔNG BÁO:
Thực hiện Văn bản số 7175/UBND-TH1 ngày 28/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục qua hệ thống ngân hàng, trường Trung học phổ thông Hương Sơn thông báo số tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV và hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai thu học phí qua tài khoản của đơn vị mở tại ngân hàng BIDV để cha mẹ (người đỡ đầu) chuyển tiền thanh toán học phí của con em cho nhà trường bằng các dịch vụ thanh toán ngân hàng BIDV đang cung ứng (chuyển tiền qua mobile, thanh toán qua các kênh ngân hàng điện tử …).
Nhà trường kính báo để cha me, học sinh biết và thực hiện.
Nếu cần tìm hiểu thông tin, xin liên hệ số ĐT: 02393855895 (Ngân hàng BIDV) hoặc 02393500337 (Trường THPT Hương Sơn) để được hướng dẫn.
Thông báo 3 công khai 24/09/2019 Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và Công văn số 1263/SGDĐT-TTr về việc thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, trường THPT Hương Sơn thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2019-2020.
Thư 02/01/2019 THƯ KÊU GỌI ỦNG HỘ XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2015-2020
QĐ Số: 04/QĐ-THPTHS 12/01/2019 Căn cứ vào công văn hướng dẫn số 1372 ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Hội khỏe Phù Đổng năm học 2018 - 2019 cho các trường học, cấp học.Căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019, ban hành kèm theo Quyết định số: 791/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạoSau khi hiệp thương thống nhất với Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện Hương sơn,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Đại hội thể thao cấp cụm năm học 2018- 2019 gồm các (ông bà) có danh sách kèm theo; Điều 2. Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm căn cứ Điều lệ Đại hội Thể thao học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 để chỉ đạo, điều hành đại hội.Ban tổ chức Đại hội thể thao cấp cụm sử dụng con dấu của trường THPT Hương Sơn và tự giải thể khi Đại hội thể thao kết thúc.Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
KH tháng 26/12/2018 I. Các nhiệm vụ trọng tâm:
- Tổ chức các hoạt động DH-GD theo thời khóa biểu.
- Sắp xếp dạy học tự chọn, các hoạt động giáo dục, lập TKB học kỳ 2.
- Kiểm tra chuyên đề theo kế hoạch.
- Ngày bắt đầu học kỳ 2: 21/01/2019.
- Báo cáo sơ kết học kỳ I: Từ 16 đến 20/01/2019
- Xây dựng kế hoạch XD CSVC cho năm học 2019 - 2020.
- Họp phụ huynh toàn trường: 13/01/2019.
- Nghỉ tết âm lịch: Từ 01/02/2019 đến hết ngày 11/02/2019.
  LIÊN KẾT BANER
  LIÊN KẾT WEBSITE
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây